menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Slachtoffer aanmelden

  • Aanmeldingen

Wilt u een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel aanmelden bij CoMensha? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier volledig in. Wij hebben deze informatie nodig om onze registratie compleet te maken, zodat er een helder en duidelijk beeld is van de aard en omvang van mensenhandel in Nederland.

Heeft u naast de registratie van een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel ook opvang of hulpverlening voor het slachtoffer nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op: 033- 4481186.

Wilt u dit formulier als aparte bijlage per e- mail aan ons retourneren? Ons e-mailadres is info@comensha.nl.

Download hier het aanmeldformulier slachtoffer mensenhandel..
  • Meldingen vanuit jeugdzorg

Wilt u een (vermoedelijk) minderjarig slachtoffer van mensenhandel melden bij CoMensha? Vul dan het bijgaande formulier in met toestemming van de jeugdige of ouders cq. voogd.

Lees meer over de melding en hoe het zit met toestemming in de handreiking ‘Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel bij CoMensha?

Het digitaal versturen van het meldformulier vindt plaats via een beveiligde route binnen JeugdzorgNet.

Indien de organisatie niet is aangesloten bij JeugdzorgNet mag een ingevuld formulier alleen worden verstuurd aan CoMensha binnen een beveiligde omgeving of middels een beveiligde mailuitwisseling.

Bij vragen, neem contact op met CoMensha via info@comensha.nl.Privacyreglement
Download hier het privacyreglement van CoMensha.