menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Wat doen wij

Registratie
Een belangrijke taak van CoMensha is het registreren van aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Wij registreren feiten over de aard en omvang van de populatie van slachtoffers in Nederland. Deze informatie gebruiken wij voor het signaleren van knelpunten, tendensen en succesfactoren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid, agendering en beleidsadvisering.

Coördinatie

CoMensha coördineert de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers hebben recht op opvang. In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de categorale opvang en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang.

Advies

CoMensha informeert en adviseert overheden en partners en voorziet hen van relevante data, trends en ontwikkelingen. De informatie- en adviesvragen komen grotendeels via de telefoon en email bij de helpdesk binnen. Informatie- en adviesvragers zijn vooral bij slachtoffers van mensenhandel betrokken hulp- en opvangorganisaties, opsporingsdiensten, advocaten en overheidsinstellingen.

Cosm
De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in 2010 gestart door de Nederlandse overheid. Aanleiding hiervoor was het aanhoudende tekort aan adequate en passende opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel. Met categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel wil de overheid een veilige opvangplek bieden en de uitbuitingssituatie stoppen.
Lees de folder online
Download de folder
Gerelateerde berichten