menu Steun ons
Hristo
Hristo  Mijn verhaal Mijn droom ziet er heel anders uit.  
Steun de slachtoffers

Wat is mensenhandel?

Nederland verstaat onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten.

De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Ook strafbaar als mensenhandel is het met dwang werven en vervoeren van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen.CoMensha verzorgt trainingen op het gebied van (het herkennen van) mensenhandel.
Klik hier voor meer informatie.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een samenwerkende ketenpartner van CoMensha, heeft in februari 2017 de e-learning signalering mensenhandel gelanceerd. Hiermee kunnen baliemedewerkers en toezichthouders van gemeenten de eerste stappen richting signalering zetten.
Klik hier voor meer informatie.