menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Kernwaarden

Rechtvaardigheid
CoMensha beschouwt mensenhandel als een ernstige schending van de mensenrechten en een grove inbreuk op iemands integriteit. In ons werk staan mensenrechten centraal en wij verzetten ons tegen beleid dat mensenrechten schaadt.

Autonomie
Wij respecteren de keuzes die een slachtoffer maakt. CoMensha neemt geen beslissingen voor of over iemand, maar ondersteunt hen zodat zij een eigen beslissing kunnen nemen. Wij hebben geen oordeel over het werkveld waarin iemand werkzaam is.

Transparantie

CoMensha maakt duidelijk waar zij voor staat, geeft inzicht en verantwoordt de werkwijze en procedures naar slachtoffers en partners. Wij zijn integer, betrouwbaar en verantwoordelijk.