menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?

In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel (COSM) maar ook in de reguliere maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Enkele opvanghuizen hebben zich gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

In de B8/3 regeling is vastgelegd dat CoMensha de opvang regelt voor meerderjarige (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel die rechtmatig in Nederland verblijven. In 2012 heeft CoMensha voor 274 cliënten opvang gezocht. CoMensha zoekt opvang maar beschikt zelf niet over opvang. Wij bemiddelen namens die cliënt.

Niet-Nederlandse meerderjarige slachtoffers die in de bedenktijd zitten worden door CoMensha geplaatst in de COSM. Er zijn in totaal 70 plekken in Nederland beschikbaar verdeeld over 3 locaties en instellingen.

Meerderjarige slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit of slachtoffers die al aangifte hebben gedaan worden opgevangen in de vrouwen- of maatschappelijke opvang. CoMensha bemiddelt voor deze groep.

CoMensha heeft in 2012 113 cliënten geplaatst in de COSM, voor 95 cliënten is een plek gevonden in de vrouwen- of maatschappelijke opvang en 17 cliënten zijn geplaatst op een noodbed.
1. Wat is mensenhandel?
2. Wat is het verschil met vrouwenhandel?
3. Wat is dwang?
4. Wat is uitbuiting?
5. Wat zijn de kenmerken van mensenhandel?
6. Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
7. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er?
8. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
9. Uit welke landen komen de slachtoffers?
10. Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
11. Wat is de B8/3?
12. Hoe lang mogen mensen in Nederland blijven nadat zij aangifte van mensenhandel hebben gedaan?
13. Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
14. Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
15. Welke perspectieven hebben cliënten als zij terugkeren naar huis?
16. Wat staat cliënten te wachten als ze terugkeren naar huis?
17. Is er gespecialiseerde opvang beschikbaar in Nederland?
18. Wat is een loverboy?
19. Waar kan een slachtoffer van mensenhandel hulp krijgen bij problemen?
20. Wat is een zorg/regiocoördinator?