menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Coördinatie

CoMensha coördineert de eerste opvang, zorg en hulpverlening van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.
Slachtoffers van mensenhandel hebben recht op opvang."In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM) en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang.

CoMensha voert de regio op de eerste plaatsing van (mogelijke) slachtoffers in de opvang. Daarna draagt CoMensha de cliënt over aan de zorg/regiocoördinator. De zorg/regiocoördinator zorgt vervolgens dat de cliënt de benodigde hulpverlening krijgt en zorgt ook –in samenwerking met CoMensha- voor doorplaatsing. In regio’s zonder zorg/regiocoördinator blijft CoMensha de regie voeren op het doorplaatsen en het coördineren van de hulpverlening.

De rol van CoMensha verschilt per soort opvang. CoMensha is plaatsingsbevoegd in de COSM en voert ook de regie over de plaatstingen. Bij de vrouwen- en maatschappelijke opvang bemiddelt CoMensha voor een plaats.