menu Steun ons
Hristo
Hristo  Mijn verhaal Mijn droom ziet er heel anders uit.  
Steun de slachtoffers

Beleidsadvisering

De politiek, overheden en andere organisaties vragen CoMensha regelmatig aan de vergadertafel om samen oplossingen te zoeken voor het Nederlandse mensenhandelbeleid.
Wij benaderen partners ook zelf als wij knelpunten signalering en stellen alternatieven of verbeteringen voor. De mensenrechten staan centraal in onze werkwijze en wij verzetten ons tegen beleid dat mensenrechten schaadt.

CoMensha streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en initiatieven over opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.

Wij adviseren onder andere over de aanpak mensenhandel, speciale opvang voor slachtoffers, verblijfsvergunningen, mensenrechten en internationale samenwerking. CoMensha werkt actief mee aan onderzoek, schaduwrapportages en monitoring van de uitvoering en implementatie van internationale verdragen.
Gerelateerde berichten