menu Steun ons
Kaleb
Kaleb  Mijn verhaal Ik heb nog steeds geen identiteitsbewijs.  
Steun de slachtoffers

ANBI

Algemene gegevens
Naam van de Instelling: Stichting Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha)
Fiscaalnummer (RSIN): 7088085
Postadres instelling:
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

IBAN: NL45INGB0003498000
BIC: INGBNL2A
KVK: 41182114

Strategisch beleidsplan CoMensha
Strategisch beleidsplan CoMensha


Directeur-bestuurder:
Mevrouw drs. Ina (H.R.) Hut

Raad van Toezicht
De heer L. Diepenhorst MPA, voorzitter
Mevrouw ir. E. van Zeggeren MPA
Mevrouw mr. drs. M.M. de Boer
De heer J.P. de Bruin


Het beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden honorering, welke wordt verantwoord in de jaarrekening.

De bestuurder/directeur krijgt een maandelijkse vaste salariëring, welke wordt verantwoord in de jaarrekening.


Beloningsbeleid personeel:
Conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014-2016
Financiële verantwoording:
zie Jaarrekening 2015
zie Jaarrekening 2014
zie Jaarrekening 2013


Statuten stichting CoMensha
Download hier de statutenwijziging m.i.v. 14 januari 2016.