CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel

Nieuwsbrief 2017-3

 
 
   

Column Ina Hut. De blinde vlek: minderjarige jongens gedwongen tot prostitutie

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
De 16-jarige jongen die zelf in de gedwongen prostitutie terecht is gekomen door zijn veel oudere vriend, moet in opdracht jongens klaarstomen voor de mannenprostitutie. Hij moet jongens van 14 en 15 inwijden in de seks, zodat de eerste keer bij klanten geen... Meer
 
 
   

Visie CoMensha regeerakkoord

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Na 208 dagen van formeren hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 10 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Het verheugt CoMensha dat in het regeerakkoord aandacht is besteed aan de aanpak van mensenhandel. Meer
 
 
   

Jaarbeeld 2016

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Navolgend op de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur d.d. 18 oktober jl. presenteren wij hierbij ons jaarverslag 2016. In het eerste deel gaan we in op een aantal highlights van CoMensha als organisatie zelf, zoals ons dertig... Meer
 
 
   

Onderzoek CoMensha naar uitblijven aanmeldingen slachtoffers

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
CoMensha maakt zich zorgen over de forse daling van het aantal meldingen van (mogelijke) slachtoffers. In 2016 kregen we 1049 (mogelijke) slachtoffers aangemeld. Opnieuw een fors lager aantal dan in 2015, toen er 1321 (mogelijke) slachtoffers gemeld werden. Meer
 
 
   

Aanbesteding Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 11 september 2017 is de aanbestedingsprocedure voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) gestart. De opvang van slachtoffers van mensenhandel valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (de... Meer
 
 
   

CoMensha in Nieuwsuur over het belang van zorgcoördinatie

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 31 oktober besteedde Nieuwsuur aandacht aan de rol van gemeenten als het gaat om zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. Directe aanleiding hiervoor was de zorg van directeur-bestuurder van CoMensha Ina Hut over het gebrek aan opvolging van het... Meer
 
 
   

Themadag – noodzaak uitrol advies Commissie Lenferink

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Donderdag 9 november 2017 organiseerde CoMensha de jaarlijkse gezamenlijke themadag voor zorgcoördinatoren en leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) in Amsterdam, samen met enkele SOM-leden en zorgcoördinatoren. Het thema was zorgcoördinatie... Meer
 
 
   

2e Platform overleg Regionale Meldpunten Loverboyproblematiek/Jeugdprostitutie

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op donderdag 2 november organiseerde CoMensha voor de tweede keer dit jaar een platformbijeenkomst voor de verschillende regionale meldpunten op het gebied van loverboyproblematiek en jeugdprostitutie. Er was een goede opkomst, met ook weer een aantal nieuwe... Meer
 
 
   

Tiende rapportage mensenhandel

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 9 november 2017 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen haar tiende rapportage over mensenhandel gepubliceerd. Meer
 
 
   

Bericht vermoedelijke kinderhandel op Sint-Maarten

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Na de verwoestingen van orkaan Irma september 2017 hebben de overheden van de zuster-eilanden Curaçao en Aruba Sint Maarten aangeboden om de schoolgaande kinderen die vallen onder de leerplichtwet tijdelijk op te vangen, daar op Sint Maarten alle scholen... Meer
 
 
   

Ontwikkelingen bij LaStrada International

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 24 en 25 oktober 2017 vond de algemene vergadering plaats in Skopje, Macedonië. De 8 leden van La Strada International zijn bijeengekomen. Vanuit Nederland is CoMensha vertegenwoordigd door Brian Varma. Meer
 
 
   

Ontmoetingsdag 2017

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op 4 oktober organiseerde CoMensha de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. Aldith Hunkar, ambassadeur van CoMensha, was de sprankelende dagvoorzitter. Meer
 
 
   

Eigen kracht: Sameena vertelt

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Op dinsdag 3 oktober 2017 liep Sameena 100 km om aandacht te vragen voor mensenhandel en de gevolgen daarvan. De route die Sameena gelopen heeft was van: Maarssen - Utrecht - Amersfoort - Ede - Arnhem met als slot de Wageningen Campus in Wageningen. Een... Meer
 
 
   

Open je ogen voor mensenhandel!

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Dertig indringende portretten en dertig schrijnende verhalen van slachtoffers van mensenhandel reizen vanaf 22 september 2016 al door het hele land. De mobiele fototentoonstelling is onderdeel van de bewustwordingscampagne Open je Ogen, een initiatief van... Meer
 
 
   

Religie in opvanghuizen voor slachtoffers van mensenhandel

MAANDAG 20 NOV 2017

  Facebook Twitter LinkedIn
Trauma veroorzaakt door mensenhandel kan grote impact hebben op het wereldbeeld van een individu. Door een trauma kan iemand zijn of haar fundamentele geloofsovertuigingen in twijfel gaan trekken. Meer
 
 

Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen.