menu Steun ons

TIP rapport 2014 verschenen

Het TIP-rapport deelt Nederland in ‘Tier 1’ in, waarmee wordt aangegeven dat Nederland aan de minimumvoorwaarden voor de aanpak van mensenhandel voldoet. Nederland ontvangt waardering voor de zelfkritische houding en innovatieve aanpak. De bijzondere gemeenten van Nederland, te weten de BES-eilanden, worden kort besproken aan het slot van het hoofdstuk over Nederland. Het TIP adviseert Nederland o.a. om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor NGO’s zodat zij een rol kunnen spelen bij de identificatie van slachtoffers. Ook benoemt het TIP het belang van opvang en hulp voor slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Uit het TIP-rapport blijkt dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten, evenals vorig jaar, een Tier 2-ranking krijgen.

Lees meer: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm


Gerelateerde berichten