menu Steun ons
Eszter
Eszter  Mijn verhaal Ik heb 2 abortussen in een jaar gehad.  
Steun de slachtoffers

Open je ogen voor mensenhandel

Dit jaar bestaat CoMensha 30 jaar! Gezien het feit dat mensenhandel nog steeds bestaat, ook in Nederland, is dit echter geen reden om feest te vieren. Toch staan wij bij dit feit stil en organiseren/organiseerden we een aantal activiteiten waarbij de slachtoffers van mensenhandel en hun belangen centraal staan:
  • Een openingscongres op 22 september jl. in Nieuwspoort te Den Haag. Klik hier voor het nieuwsbericht.

  • Een Ontmoetingsdag voor 150 slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen op 12 oktober in het Spoorweg Museum te Utrecht. Klik hier voor meer informatie.

  • De bewustwordingscampagne ‘Open je Ogen’ die op 22 september van start is gegaan in Den Haag.


De campagne bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een mobiele fototentoonstelling. De 30 indringende portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel staan symbool voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen gebeurt. Ook wordt de omvang en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld gebracht. Door mensenhandel een gezicht te geven, willen wij erkenning en herkenning creëren. Ook in Nederland worden mannen, maar vooral vrouwen en kinderen, slachtoffer van mensenhandel. Naast de reizende tentoonstelling zijn de 30 portretten en verhalen ook in de vorm van een fotokrant uitgegeven.

Het is een prachtige tentoonstelling geworden van dertig dappere mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel in Nederland en die hun stem laten horen. Zij willen ons laten weten dat mensenhandel dichterbij bij is dan je denkt. Open Je Ogen!

Om de tentoonstelling ‘Open Je Ogen’ te laten reizen en mensenhandel in Nederland zichtbaar te maken en breder onder de aandacht te kunnen brengen bij het grote publiek benaderen we zoveel mogelijk gemeenten en andere geïnteresseerden. De voorlopige planning is als volgt (onder voorbehoud):

Periode 2016:
22-09-16 - 10-10-16 Gemeente Den Haag (reeds geweest)
10-10-16 - 24-10-16 Gemeente Arnhem (reeds geweest)
15-11-16 - 12-12-16 Universiteit van Tilburg
12-12-16 - 19-01-17 ABN AMRO Amsterdam Zuid As

Periode 2017:
19-01-17 - 09-02-17 Gemeente Enschede
09-02-17 - 27-02-17 Gemeente Rotterdam
27-02-17 - 16-03-17 Gemeente Breda
16-03-17 - 03-04-17 Gemeente Amsterdam Centrum
03-04-17 - 20-04-17 Gemeente Utrecht
20-04-17 - 08-05-17 Gemeente Leiden
...(hier kan u komen te staan)
Als afsluiter, vestigingsplaats van CoMensha, de gemeente Amersfoort!

De indrukwekkende fototentoonstelling ook in uw gemeente? Voor informatie kunt u contact opnemen met Jerrol Marten afb mailadres j marten.

CoMensha werkt samen met Mirjam Bekker-Stoop van Stichting Open Mind , die ‘Open Je Ogen’ heeft gerealiseerd. Zij regelt de praktische kant van de reizende tentoonstelling zoals de vergunning, het reisschema, de locatie, het transport en het opzetten en weer afbreken van de tentoonstelling. Zie: www.stichtingopenmind.nl/

Ook wil CoMensha graag bij de opening van de tentoonstelling in uw gemeente aanwezig zijn en betrokken worden. Wij bieden aan om mee te denken rondom de invulling van de bewustwordingscampagne in uw gemeente. We kunnen meedenken over een goede locatie; over wie er uitgenodigd kunnen worden om de opening en de tentoonstelling te bezoeken; we kunnen informatie en voorlichting geven rondom signalen mensenhandel; we kunnen kijken of er een zorgcoördinator mensenhandel in uw regio/gemeente aanwezig is en deze er ook bij betrekken; we denken mee over hoe samen exposure en communicatie rondom de tentoonstelling te genereren, etc.Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3