menu Steun ons
Shao
Shao  Mijn verhaal Ik krijg net genoeg geld om eten te kopen.  
Steun de slachtoffers

Nieuws over Training en Voorlichting

CoMensha vindt het belangrijk dat alle professionals, die in contact kunnen komen met mogelijke slachtoffers, zich bewust zijn van mensenhandel en de signalen ervan kunnen herkennen. Als iedere professional mensenhandel herkent en weet waar hij/zij terecht kan, zullen er minder slachtoffers in de uitbuitingssituatie blijven. De schattingen van BNRM, de ILO en de GSI zijn vele malen hoger dan het aantal gesignaleerde en geregistreerde slachtoffers van mensenhandel die nu in Nederland worden uitgebuit. We zijn er dus nog lang niet. Om deze reden geeft CoMensha voorlichtingen en trainingen. De meeste voorlichtingen en trainingen gaan over bewustwording, herkennen van signalen en over de meldroute. Ook hebben we in 2017 een aantal voorlichtingen en trainingen gegeven samen met andere ketenpartners. Een gezamenlijke, ketenbrede aanpak van en strijd tegen mensenhandel is nl. essentieel.

Een selectie uit de trainingen en voorlichtingen in 2017:

  • COA: elk jaar geeft CoMensha training aan COA-medewerkers. Deze training geven we samen met andere ketenpartners zoals Jade zorggroep, EVIM, TCI, EMM.

  • Medilex: deze training, genaamd ‘Gegrepen door mensenhandel’, hebben we samen met het EVIM (Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel) gegeven. Doel was om uit te leggen wat mensenhandel is, en wat het verschil is met mensensmokkel. Ook werden de rollen van de verschillende partners in de keten toegelicht, en werd dieper ingegaan op het belang van registreren en melden.

  • COA expertmeeting: deze voorlichting aan medewerkers van het COA hebben we samen met ACM gegeven.

  • KMar kennisdag en ISZW kennisdag: tijdens deze dagen worden er meerdere presentaties gegeven. O.a. door BNRM en AVIM. CoMensha was ook hierbij aanwezig om haar rol in de aanpak mensenhandel en de hulpverlening aan slachtoffers toe te lichten.

  • Politieacademie: geven van gastlessen op de politieacademie. CoMensha gaat o.a. in op onze rol in de keten, het belang van het slachtoffer, etc. belichten.

  • IFMSA: op de dag tegen de mensenhandel (18 oktober) hebben we een voorlichting gegeven aan studenten van de werkgroepen Mensenrechten en Vrede en Seksuele Gezondheid en Rechten van IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)-Rotterdam.

  • Voorlichtingen op MBO-scholen

  • Voorlichtingen aan ketenpartners

  • Trainingen aan tolken: het is van essentieel belang dat zij de begrippen in de context van mensenhandel goed begrijpen en kunnen vertalen. Bijvoorbeeld het woord ‘opvang’. Als dat verkeerd wordt vertaald kan dat ertoe leiden dat slachtoffers een heel verkeerd beeld krijgen wat opvang precies inhoudt. We hebben tijdens de training de tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) kennis laten maken met mensenhandel in Nederland, de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel en de globale procedure. Tevens zijn we ingegaan op specifieke woorden als het gaat over mensenhandel.Interesse in een training of voorlichting? Mail ons op info [ at ] comensha.nl en wij nemen contact met je op.Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2017-4