menu Steun ons
Shao
Shao  Mijn verhaal Ik krijg net genoeg geld om eten te kopen.  
Steun de slachtoffers

CoMensha opent ‘24/7 meldlijn mensenhandel’

CoMensha start in juni met de pilot ‘24/7 meldlijn mensenhandel’ zodat CoMensha in noodsituaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Ketenpartners, particulieren en (potentiële) slachtoffers kunnen op dit moment tijdens kantooruren bij de Helpdesk van CoMensha terecht. Wanneer zich buiten kantooruren een crisissituatie voordoet waarbij een slachtoffer direct opvang nodig heeft, kan voortaan gebruik worden gemaakt van de 24/7-meldlijn. Op die manier is CoMensha in staat om snel en voor zoveel mogelijk (potentiële) slachtoffers, waar mogelijk, de eerste opvang, zorg en hulpverlening te coördineren.

Het betreft vooralsnog een pilot van een jaar, afhankelijk van de behoefte wordt daarna bekeken of voortzetting wenselijk is.

Meer informatie volgt.
Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1