menu Steun ons
Kaleb
Kaleb  Mijn verhaal Ik heb nog steeds geen identiteitsbewijs.  
Steun de slachtoffers
Voorlichting donderdag 6 jul 2017

Blog #4 – Tot rust komen na de uitbuiting: het leven in de opvangBlog - Juli 2017

In de vorige blogs vertelden we jullie over een Nederlands slachtoffer van mensenhandel met zogenaamde multiproblematiek (zij was licht verstandelijk beperkt en drugsverslaafd) en hoe lastig het was om voor haar een goede opvangplek te vinden. Bij mensenhandel denken mensen echter vaak eerst aan buitenlandse slachtoffers. Vrouwen en mannen uit Oost-Europa en Afrika, misschien ook Azië, die onderweg naar en/of in Nederland verstrikt raken in het web van mensenhandelaars. Sommigen komen naar Nederland om een beter leven voor zichzelf op te bouwen, anderen worden geronseld, maar geen van hen weet van te voren dat zij terecht zullen komen in een wereld van gedwongen werk, afhankelijkheid en geweld.


Wanneer buitenlandse slachtoffers uiteindelijk uit deze situatie van uitbuiting zijn gekomen, is er gespecialiseerde opvang beschikbaar op drie plekken in Nederland. De zogenaamde COSM (Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel) wordt gefinancierd door de overheid. Het gaat in totaal om 70 plekken, verdeeld over twee locaties voor vrouwen en kinderen en één voor mannen en gezinnen. De COSM bestaat sinds 2010, mede door toedoen van CoMensha. Wij hebben er plaatsingsbevoegdheid, wat wil zeggen dat we slachtoffers in de B8.3-bedenktijd direct in de opvang mogen plaatsen.


De bedenktijd is onderdeel van de B8.3 Regeling Mensenhandel. Na een intakegesprek met Politie of Koninklijke Marechaussee waarin sprake is van signalen van mensenhandel, krijgt het slachtoffer de bedenktijd aangeboden. Hij of zij krijgt dan maximaal drie maanden de tijd om in rust en met de juiste informatie na te denken over of hij of zij aangifte van mensenhandel wil doen. In deze periode verblijft iemand rechtmatig in Nederland en kan dus niet worden uitgezet, ook al beschikt hij of zij niet over identiteitsdocumenten.

CoMensha onderhoudt nauw contact met de opvanglocaties en organiseert jaarlijks een themadag in het kader van deskundigheidsbevordering voor de medewerkers. Ook organiseert CoMensha jaarlijks de Ontmoetingsdag, waar de bewoners van de COSM’s en andere opvanginstellingen met hun hulpverleners in het zonnetje worden gezet, met elkaar in gesprek kunnen gaan en deel kunnen nemen aan workshops.

Om je een beeld te geven van hoe het er in de opvang zoal aan toe gaat lees je hieronder een interview met Chantal Vermeulen. Chantal werkt al zeven jaar als hulpverlener bij de COSM.

Hoe zijn de mensen die bij de COSM binnenkomen eraan toe?
“Dat verschilt echt per persoon, er is eigenlijk geen peil op te trekken. Soms komt iemand heel angstig binnen, is ze het vertrouwen in mensen kwijt en durft ze de straat niet op. In de loop van de tijd zie je haar vervolgens opbloeien en sterker worden. Maar andersom kan het ook: iemand houdt zich in het begin van de opname heel sterk, staat nog in een soort survivalstand. Zij beseft zich steeds meer wat ze heeft moeten doormaken en op een later moment komt dan de klap. Vaak uit dit zich in PTSS.”

Waar begin je als hulpverlener mee als er een slachtoffer binnenkomt?
“Als haar persoonlijke gesteldheid het toelaat beginnen we met een opnamegesprek. Daarin leggen we haar uit waar ze is, wie wij zijn en wat we kunnen bieden. De huisregels worden doorgenomen en mocht ze de behoefte hebben om iets over zichzelf te vertellen of over wat er is gebeurd, dan is daar ruimte voor. Vervolgens wordt een persoonlijk begeleider, een soort mentor, toegewezen. Die regelt alles wat er moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een advocaat en een uitkering. Deze mentoren houden regelmatig gesprekken met de bewoners waarin bijvoorbeeld voorlichting wordt gegeven, maar waarbij ook wordt gekeken naar wat iemand wil en/of nodig heeft.”

Hoe ziet een dag van een COSM-bewoonster er zoal uit?

“Om 09:00 uur starten we met een koffiemoment. Daarin komen we bij elkaar en nemen we de activiteiten door die voor die dag gepland staan, delen we de post uit en als er bijzonderheden of mededelingen zijn worden deze ook besproken. Er staat koffie, thee, chocomel, en warme melk klaar voor de liefhebbers. Het is voor de bewoners een rustige start van de dag.
Om 09:15 uur begint de activiteit van de dag. We bieden onder andere Nederlandse en Engelse les aan, weerbaarheidstrainingen, creatieve activiteiten, dansen, mindfullness, sport, computerlessen, conversatielessen, verschillende voorlichtingen/trainingen, maar ook gezamenlijk schoonmaken hoort hier bijvoorbeeld bij. Tevens komt Equator Foundation wekelijks voor de preventiegroep waarbij (o.a. psychische) klachten worden besproken en de bewoners advies krijgen over hoe hiermee om te gaan. Twee keer per week eten we gezamenlijk. Dan koken er één of twee bewoners voor de groep. Zo kunnen we letterlijk van elkaars cultuur proeven.
We werken samen met diverse externe organisaties en vrijwilligers om een sterk dagbestedingsaanbod te kunnen bieden. Dit wordt grotendeels binnenshuis gegeven, maar we werken ook samen met bijvoorbeeld Not4Sale, dat bewoners de mogelijkheid biedt een leer-werktraject te volgen in een restaurant. Hiermee kunnen zij een certificaat of diploma bemachtigen.”

Hoelang blijven slachtoffers in de COSM? Waar gaan zij daarna naar toe?
“De COSM is een crisisopvang en dus duurt het verblijf officieel maximaal drie maanden. Daar streven we ook naar. Maar dit blijkt (helaas) in de praktijk niet altijd mogelijk; soms blijft iemand langer dan drie maanden bij ons. Afhankelijk van de hulpvraag en het (passend) vervolgaanbod stroomt een bewoonster door naar een vervolgplek. Meestal kan ze daar blijven voor een langere periode en van daaruit werken aan haar doelen.
We hebben sinds een paar jaar ook een aantal taakstellingwoningen1 waarnaar bewoners die redelijk zelfstandig zijn door kunnen stromen. Daar wonen ze samen met nog één andere bewoonster en is het de bedoeling dat ze zo zelfstandig mogelijk wonen en dingen zelf regelen. Uiteraard met op de achtergrond een begeleider van ACM en contactpersonen van de gemeente, mocht er toch hulp nodig zijn. Als iemand aangemeld is voor de wachtlijst van een taakstellingwoning, verblijft ze meestal bij ACM-COSM tot ze kan verhuizen.
Het gebeurt ook wel dat bewoners zelfstandig een woonruimte vinden, bijvoorbeeld via hun netwerk.
Een aantal bewoners wil terug naar hun land van herkomst. Dan proberen we iemand zo snel en veilig mogelijk terug te laten keren. We werken samen met een aantal organisaties zoals de IOM om bijvoorbeeld de terugreis te regelen, of iemand de (financiële) middelen te bezorgen voor een nieuwe start in het land van herkomst.
Helaas komt ook voor dat iemand geen recht meer heeft op verblijf op basis van de B8.3-vergunning. Vaak vraagt zij dan asiel aan, of gaat de illegaliteit in. Als iemand asiel aanvraagt, gaat zij een andere procedure in en kan ze niet meer bij het ACM-COSM blijven. Dan zorgen we ervoor dat zij naar het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt gebracht. Verblijf bij ACM-COSM kan dus variëren van een paar dagen tot een paar maanden.”

Zijn er ook kinderen in de COSM? Wat zijn de voorzieningen voor hen?

“Ja, we hebben ook plek voor kinderen. Voorwaarde is wel dat ze er samen met moeder (18+) verblijven. En we hebben ook vaak zwangere bewoners, dus regelmatig worden er baby's geboren tijdens het verblijf bij ACM-COSM. Als het kindje de leerplichtige leeftijd heeft, zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk naar school kan.
Binnen ons gebouw (van overkoepelende organisatie HVO Querido, red.) hebben we de kinderclub. Daar worden elke dag verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen vanaf vier jaar. De kinderen die bij ACM-COSM verblijven mogen daar ook aan mee doen. Tevens hebben we een speelplaats waar de kinderen in een veilige omgeving buiten kunnen spelen en is er een speelkamer binnen. We hebben korte lijntjes met een verloskundigenpraktijk, kraamzorg en het consultatiebureau. Binnen ons pand werken ook collega's van Altra jeugd en opvoedhulp. Elk gezin melden we bij hen aan. Er vindt dan een kennismakingsgesprek plaats waarin wordt gekeken naar wat Altra voor hulp kan bieden aan het gezin. Ook is er een kindertherapeut in huis, die speltherapie kan doen met de kinderen. Elk jaar wordt in de zomervakantie door een externe organisatie een vakantiekamp georganiseerd. Als kinderen hier oud genoeg voor zijn kunnen we ze hiervoor aanmelden.”

Hoe vind je het om dit werk te doen? Wat vind je leuk of interessant en wat minder?

“Ik werk nu 7 jaar bij ACM-COSM, sinds de start van de COSM. Ik kan oprecht zeggen dat ik dit de leukste baan vind die ik tot nu toe heb gehad. Er is zoveel diversiteit. In nationaliteiten, karakters en persoonlijkheden, hulpvragen, werkzaamheden. We helpen bewoners met van alles: van een sneetje in de vinger tot en met de aanvraag van een verblijfsvergunning. Zo zijn we van alle markten thuis.
Geen dag is hetzelfde. Ik probeer te plannen wat ik zal doen op een werkdag, maar eigenlijk verloopt het altijd weer anders. Er is zoveel reuring, je kunt vooraf nooit zeggen wat er zal gebeuren. Die reuring en dat onverwachte vind ik leuk, maar het is tegelijkertijd ook het lastige aan dit werk. Als je een deadline hebt om iets te regelen, kan het zijn dat je er simpelweg niet aan toe komt.
We maken zoveel verschillende dingen mee met bewoners. Ondanks de nare reden waarom iemand bij ons geplaatst wordt, zijn er ook heel veel leuke momenten. Het is zo dankbaar om te zien hoe iemand kan groeien tijdens of na verblijf bij ACM-COSM. Daar doe je het voor.”

Wij als CoMensha zijn ontzettend blij met de COSM. In de loop der jaren hebben zij expertise opgebouwd in de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel en zijn zij niet meer weg te denken uit het werkveld. In de COSM plaatsen we cliënten dan ook met een gerust hart, omdat we weten de zorg en hulp op zoveel verschillende gebieden direct en op zeer betrokken wijze wordt opgepakt.


1Gemeentes hebben de opdracht (taakstelling) om huisvesting voor een vast aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning te regelen. Ook slachtoffers van mensenhandel met de B8.3-vergunning hebben onder bepaalde voorwaarden sinds 2012 via deze regeling recht op een woning.
Blog #3: Slachtoffer van mensenhandel en… dakloos?!
April 2017

Deel 2: Een kleine impressie van de vraagstukken die voorbij komen op de CoMensha-helpdesk

In de vorige blog vertelden we jullie over het negentienjarige meisje dat haar maatschappelijk werker Ruud1 behoorlijk wat zorgen gaf. Zij werkt zonder contract, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, en woont bij een ‘vriend’ in die haar mishandelt en het door haar verdiende geld afneemt. Ook blijft het onduidelijk wat voor soort werk ze doet. Eerst heeft ze het over webcamwerk, dan zegt ze modellenklussen te doen. Ruud zoekt weer contact met ons, en vraagt ons om mee te zoeken naar een goede opvangplek, waar het meisje tot rust kan komen en met haar problemen aan de slag kan. Voor Ruud was het lastig haar vertrouwen te winnen, hij kwam er maar niet achter hoe het nu écht met haar ging. Na een lange reeks gesprekken –gelukkig bleef ze wel terugkomen – werd stukje bij beetje duidelijk wat ze in haar korte leven allemaal al had meegemaakt.

Foute jongens
Jessica blijkt al een lange geschiedenis in de hulpverlening te hebben. De laatste jaren ging zij van opvang naar opvang. Steeds weer kwam ze in contact met foute jongens. In het verleden werd ze zelfs meerdere malen tot prostitutie gedwongen. Door haar pooiers kwam ze in aanraking met drugs. Ze maakten haar afhankelijk van cocaïne, zodat ze de vijf seksdates per dag kon volhouden.

“Wacht even, dat gaat wel heel snel!” denk je nu misschien. Hoe kom je in hemelsnaam in zo’n heftige situatie terecht? Zonder te verzanden in een lange casusbespreking, willen we je een beeld geven van de complexiteit en gelaagdheid van zo’n verhaal. Jessica krijgt het label ‘slachtoffer van mensenhandel’, maar er gaat iets veel groters achter schuil. De vraag is, is haar slachtofferschap een gevolg van de onderliggende problemen, of zijn de problemen te wijten aan de foute jongens? Vaak zijn beide stellingen waar.

Kwetsbaar

En er is nog meer aan de hand. Vanwege haar licht verstandelijke beperking (lvb) is Jessica extra kwetsbaar. Ze overziet de gevolgen van haar daden niet goed, en in haar verlangen naar aandacht en interesse van jongens en mannen gaat ze makkelijk mee in wat zij haar voorstellen. Onder invloed van die foute jongens loopt ze vaak weg uit de opvang en zoekt daarmee het gevaar zelf weer op. Vanwege dit gedrag, én vanwege haar cocaïneverslaving die steeds erger wordt, wordt het moeilijker om een goede plek voor Jessica te vinden.

Regels
Veel opvanginstellingen hebben de regel dat een cliënt minstens een aantal nachten per week aanwezig moet zijn, anders staat een bed te lang leeg. Dit bed staat alweer te wachten op de volgende cliënt van de wachtlijst. Jessica haalt dit aantal nachten steeds vaker niet, en ook bij haar afspraken met de begeleiding komt ze zelden opdagen. Vervolgens wordt ze weer uit de opvang gezet. Jessica’s vertrouwen in de hulpverlening loopt onderhand flinke schade op. Inmiddels is ze op verschillende plekken in Nederland niet veilig, het netwerk van haar mensenhandelaren is groot. Zo neemt het aantal geschikte opties drastisch af.

Uit het zicht
Als we eindelijk een plek vinden, is het in de maatschappelijke opvang. Dit is een gemengde opvang, waar (dakloze) mannen en vrouwen samenwonen. Voor Jessica is dit niet wenselijk, gezien haar kwetsbaarheid in de omgang met mannen. Het lange wachten op een plek doet Jessica geen goed. Ze zegt haar afspraken met Ruud steeds vaker af, tot hij langzamerhand het contact met haar kwijtraakt. Uiteindelijk is Jessica niet meer bereikbaar…

Project over Nederlandse slachtoffers
Er zijn veel meisjes zoals Jessica2. Zij zijn slachtoffer geworden van mensenhandel en hebben goede opvang en hulpverlening nodig. Omdat wij merken dat opvang vinden voor deze groep erg lastig is, ging CoMensha begin 2017 van start met het project ‘Nederlandse slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek’.

Binnen dit project willen we onder andere de problematiek van de slachtoffers in kaart brengen en onderzoeken wat er op dit moment al aan hulp- en zorgverlening wordt georganiseerd. Ook kijken we naar de kansen en knelpunten binnen dit aanbod. Het doel van CoMensha is om vanuit het huidige aanbod het noodzakelijke draagvlak te realiseren voor het creëren van toegankelijke, passende hulpverlening en zorg voor deze groep slachtoffers.

Zelf lopen we er op de CoMensha-helpdesk vaak tegenaan dat (mogelijke) slachtoffers, met bijvoorbeeld een drugsverslaving of een verstandelijke beperking, moeilijk in de opvang te plaatsen zijn. Door de lange wachtlijsten, het onvermogen om een veilige plek te bieden en de uiteenlopende contra-indicaties (zoals verslaving, beperking, automutilatie en suïcidaliteit, en ook de regiobinding), duurt het soms wel weken tot maanden voor we een geschikte plek vinden. Terwijl juíst deze groep slachtoffers gespecialiseerde opvang en zorg nodig heeft.

Lees in een van onze volgende blogs meer over het project!


1Namen zijn verzonnen en verwijzen niet naar bestaande personen. Beschreven casussen berusten op waargebeurde dossiers, maar zijn geen feitelijke weergave van de werkelijkheid.
2In onze cijfers over de eerste helft van 2016 zie je dat de meeste (mogelijke) slachtoffers de Nederlandse nationaliteit hadden. In het kader van privacy mogen wij niet registreren op ‘kenmerken’ als lvb en verslaving.
Blog #2: Een kijkje in de keuken van CoMensha
Februari 2017

Deel 1: Een kleine impressie van een dag op de CoMensha-helpdesk

Het is tien over negen ’s ochtends en de telefoon gaat. Eén van de twee medewerkers op de helpdesk neemt op. Pen en papier bij de hand, de computer aan. “Goedemorgen, je spreekt met Hanneke de Jong van Team Mensenhandel en Mensensmokkel (TMM), politie Limburg1. We zitten hier bij een jonge vrouw van 19 jaar, Nederlandse nationaliteit. Er zijn duidelijke van signalen van mensenhandel. Mevrouw is niet veilig in Venlo en omgeving. Ze is erg emotioneel door wat ze heeft meegemaakt, en heel bang voor de verdachte die naar haar op zoek is. Willen jullie naar veilige opvang buiten Limburg gaan zoeken?”

Na doorgevraagd te hebben naar het verhaal, de veiligheid en bijzonderheden (zoals een eventuele zwangerschap, verslaving en/of psychische problemen), bespreken we deze casus en dan begint het rondbellen. Waar is er een veilige en passende plek voor dit meisje? Eerst maken we een nieuw dossier aan in het cliëntvolgsysteem. Hier leggen we de informatie die we tot zover hebben verkregen in vast.

Advies voor een bezorgde burger
Tussendoor lezen we de nieuw binnengekomen mails. Naast bijvoorbeeld aanmeldformulieren van Politie en cliëntenlijsten van opvanginstellingen, krijgen we ook regelmatig berichten van bezorgde burgers. Zo schrijft een maatschappelijk werker uit Rotterdam ons over het jonge meisje dat hij begeleidt. Ze heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, werkt al jaren zonder arbeidscontract. Eerst zei ze via een vriendin aan webcamwerk te zijn gekomen, maar later veranderde ze haar verhaal en zei ze modellenwerk te doen. Waar en voor wie ze precies werkt, kan ze niet vertellen. Het geld dat ze verdient moet ze grotendeels afstaan aan een vriend bij wie ze woont. Hij dreigt haar op straat te zetten en haar bij de politie aan te zullen geven. Ook is deze ‘vriend’ fysiek gewelddadig. Wat kunnen wij adviseren?

Gespecialiseerde opvang
Nu eerst terug naar het opvangverzoek. Er is haast bij, het meisje moet zo snel mogelijk naar een veilige omgeving worden gebracht. We denken aan een COSM. Deze categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel is alleen bedoeld voor niet-Nederlandse slachtoffers in de bedenktijd van de B8.3 regeling2. Maar nu er sprake is van een direct veiligheidsrisico gaan we proberen of de opvang een uitzondering kan maken. De reguliere noodbedden en vrouwenopvanginstellingen zitten momenteel allemaal vol. Gelukkig is er plek in de COSM en mag ze komen. We schakelen DV&O in (vervoersdienst van het ministerie van V&J), zij zullen het meisje naar de opvang brengen. Vervolgens brengen we de opvang op de hoogte, zij gaan vast voorbereidingen treffen voor de aankomst. De twee COSM’s voor vrouwelijke slachtoffers bieden gespecialiseerde hulpverlening en opvang. Bewoners volgen een dagprogramma en krijgen een persoonlijk begeleider. Zowel op psychologisch als op juridisch gebied wordt passende ondersteuning ingeschakeld. We kunnen er op vertrouwen dat het jonge meisje hier goed terecht komt.

Gevarieerde verzoeken
De telefoon blijft rinkelen. We spreken een advocaat over de juridische regeling voor buitenlandse slachtoffers; de B8.3 regeling, en het hieraan gekoppelde recht op opvang en hulpverlening. We leggen aan een COA-medewerker uit dat wij zelf geen opvanginstelling zijn, maar dat wij een coördinerende functie hebben en dat bijvoorbeeld de plaatsing in de COSM’s via ons gaat. Ook de mails blijven binnendruppelen. We registreren verschillende aanmeldformulieren. Ook checken we cliëntlijsten van de opvanginstellingen: staan alle mogelijke slachtoffers al in ons systeem? Een verzoek om cijfermateriaal van een journalist mailen we door naar onze twee collega’s die de rapportages maken en zo aard en omvang van mensenhandel in beeld brengen.

In gesprek blijven
De maatschappelijk werker uit Rotterdam adviseren we om met zijn cliënte in gesprek te gaan. Ziet zij het zitten om met de politie te praten over wat ze meemaakt? Ze is bang , maar mogelijk helpt het haar als ze weet dat er een speciaal team is dat dit soort meldingen onderzoekt. Dit team is erin getraind om met slachtoffers te spreken, hun verhaal aan te horen en informatie te geven over de mogelijke vervolgstappen. Om de stap naar de politie wat kleiner te maken stellen we voor om de hulpverlener en het meisje, als zij dit zelf wil, in contact te brengen met de zorgcoördinator mensenhandel in de regio. Deze gaat in gesprek met het meisje, stelt haar gerust, en kijkt samen met haar en de hulpverlener waar behoefte aan is. Ook kan ze eventueel ondersteunen in het contact met de politie.

Aan het eind van de dag maken we een overdracht voor de collega’s van de volgende dag. Zij zullen checken of het Nederlandse meisje van 19 goed is aangekomen in de COSM. Ook zijn we benieuwd naar het meisje uit Rotterdam: zou ze al meer durven vertellen aan haar hulpverlener?

Lees in de volgende blog meer over Nederlandse slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek.

1 Namen zijn verzonnen en verwijzen niet naar bestaande personen. Beschreven casussen berusten op waargebeurde dossiers, maar zijn geen feitelijke weergave van de werkelijkheid
2 Lees in een van onze volgende blogs meer over de B8.3 regeling en de rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Blog #1: Mensenhandel, wat is dat eigenlijk?
December 2016

Vandaag is het 10 december, dag van de mensenrechten. Een mooie gelegenheid om mensenhandel aan de kaak te stellen. In ons werk zien wij bijna dagelijks dat er fundamentele mensenrechten worden geschonden. Wat betekenen mensenrechten voor jou? Ben jij je bewust van de rechten die je hebt? Kun je je voorstellen dat jouw mensenrechten met voeten getreden worden? Zoals je recht op vrijheid, je recht om niet in slavernij te worden gehouden, je recht om niet onderworpen te worden aan wrede en onmenselijke behandeling? Je recht om je vrijelijk te kunnen verplaatsen en om niet van je eigendom te worden beroofd? Je recht op vrije keuze van beroep en je recht op rust en vrije tijd? Voor een slachtoffer van mensenhandel in Nederland is dit de dagelijkse praktijk.

Hoe word je slachtoffer?
Mensenhandel, handel in mensen. Het klinkt toch nog wat abstract. Hoe zie je dat voor je? Graag nemen we je mee op gedachte-experiment. Stel je eens voor: je bent een jonge vrouw en straalverliefd, maar je vriend blijkt niet zo leuk als je dacht. Hij dwingt je langzaam maar zeker de prostitutie in. Je dacht dat hij echt om je gaf, maar nu merk je dat je voor hem alleen een makkelijke manier bent om snel en veel geld te verdienen. Je ‘vriend’ gebruikt geweld, zichtbaar en onzichtbaar. Je bent bang, kunt geen kant op. Je ziet geen mogelijkheid om aan hem en aan het werk te ontsnappen. Je bent een slachtoffer van mensenhandel geworden. Ander voorbeeld. Je woont in een klein dorpje in Bulgarije. Werk is hier amper te vinden. Je ouders vragen je of jij, als oudste zoon, in West-Europa wil gaan werken om geld te verdienen voor het gezin. Via-via kom je in contact met iemand die je aan een baantje in de Nederlandse tuinbouwsector kan helpen. Je betaalt hem geld voor de bemiddeling. Eenmaal in Nederland maak je werkdagen van 12 uur, en ‘woon’ je met 8 anderen in een vieze, veel te kleine kamer. Geld? Dat zie je amper terug. Ook dit is mensenhandel. Het kind van 7 dat wordt gedwongen om te gaan stelen op een markt, is slachtoffer van mensenhandel. De jongeman uit Pakistan die gedwongen een nier afstaat, zodat deze in Nederland voor duizenden euro’s verkocht kan worden, is eveneens slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel houdt, kort gezegd, in dat jij door een ander wordt uitgebuit zodat die ander daar voordeel bij heeft. Iemand profiteert van jou, neemt jouw inkomsten af. Je (werk)omstandigheden zijn mensonterend. Die ander bedient zich vaak van dwangmiddelen als (seksueel)geweld, misleiding, bedreiging en chantage.

Mensenhandel, en daarmee ook de schending van diverse mensenrechten, is dichtbij. Ook in jouw omgeving. Maar mensenhandel is lang niet altijd zichtbaar. Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel man als vrouw, jongen of meisje zijn en komen uit alle windstreken en uit alle lagen van de bevolking. Mensenhandel vindt plaats onder je ogen, vaak zonder dat je je ervan bewust bent. We vinden het daarom belangrijk dat meer mensen zich bewust worden van het bestaan en de uitingsvormen van mensenhandel. Lees binnenkort onze volgende blog.

Bekijk ook onze fototentoonstelling van 30 portretten van slachtoffers mensenhandel, de speciale fotokrant en lees het Mensenhandel Magazine.
Blog #0: Even voorstellen…
December 2016

Welkom op de eerste blog van CoMensha, coördinatiecentrum tegen mensenhandel!

Team CoMensha
Met 20 bevlogen mensen werken we bij CoMensha aan het in kaart brengen van mensenhandel in Nederland, het registreren van (mogelijke) slachtoffers, het coördineren van de eerste opvang van en hulpverlening aan deze slachtoffers én het informeren en adviseren van ketenpartners en bezorgde burgers. Ook geven we voorlichting en training en vormen we door onze unieke positie in de ketenaanpak mensenhandel een linking pin in de ketensamenwerking. We verbinden opsporing en zorg met elkaar en we koppelen regionale aan landelijke netwerken en omgekeerd. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, o.a. ten behoeve van het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

We hebben 4 consulenten die de helpdesk bemannen. Hier komen aanmeldingen en vragen binnen van diverse ketenpartners (opvang, hulpverlening, politie, Marechaussee, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, advocaten e.v.a.) per mail en telefoon. De consulenten worden bijgestaan door 6 adviseurs, die al jaren in het veld werkzaam zijn en een grote schat aan kennis en ervaring met zich meebrengen. Zij onderhouden contacten met ketenpartners in het hele land, verzorgen rapportages en geven voorlichting over mensenhandel. Verder bestaat ons team uit een beleidsadviseur, een fondsenwerver, een ervaringsdeskundige die een lotgenotenproject opzet, een functioneel beheerder, een financial controller, een programma-manager, een directiesecretaresse en een directeur-bestuurder. Én met enige regelmaat hebben we vrijwilligers en stagiaires.

De blog - wat gaan we doen?
Door middel van de blog biedt CoMensha regelmatig een inkijkje in de organisatie en het werkveld eromheen. De reden? Wij merken in onze omgeving dat weinig mensen weten wat mensenhandel precies inhoudt. Via een toegankelijke, informele blog hopen we een grote groep van (jong)volwassenen te bereiken. Jij bent immers iemand die midden in de samenleving staat, je bent maatschappelijk bewust en betrokken, studerend en/of werkend, met een druk sociaal leven. Je wilt vast meer weten over de zware vorm van criminaliteit die mensenhandel is, en die ook in Nederland voorkomt. Het grootste deel van de slachtoffers die bij ons geregistreerd worden heeft zelfs de Nederlandse nationaliteit.

Lees jij de komende maanden met ons mee? Scroll omhoog om onze blogs te lezen.